Dubbelen mag weer

21 mei 2020

DUBBELEN MAG WEER; TERRAS EN CLUBHUIS BLIJVEN NOG GESLOTEN

De KNLTB heeft besloten de richtlijnen voor tennis  versneld te versoepelen. Spelers mogen vanaf nu ook dubbelen, 4 spelers op een baan bij tennis is bij vrij spelen toegestaan, mits de 1.5 meter gehandhaafd wordt. Het clubhuis en terras moeten volgend op de overheidsmaatregelen voor sportkantines nog gesloten blijven tot 1 september. Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt de mogelijkheid of sportkantines per 1 juli weer open mogen.

Dubbelen mag Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens zowel de experts van NOC*NSF als de KNLTB bondsarts gering. Dit in combinatie met de verdere versoepeling van de maatregelen en de ervaringen van verenigingen en spelers de afgelopen weken betekent dat we al eerder dan 1 juni de volgende stap kunnen zetten. Vanaf nu mag er ook gedubbeld worden door volwassenen van 19 jaar en ouder, 4 spelers per baan. De gemeente Weert is hiermee akkoord, mits gecontroleerd, volgens het protocol verantwoord sporten** en met 1.5 meter afstand

De overige richtlijnen blijven van toepassing, zoals vooraf online een baan reserveren en 1.5 meter afstand houden. Ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan. We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Terras gesloten De sportkantines moeten tot 1 september gesloten blijven, zo luiden de regels van de overheid nu. We zijn hier uiteraard teleurgesteld over, vooral omdat de logica waarom de horeca in de sport zou moeten wachten ontbreekt. Positief is wel dat het Outbreak Management Team (OMT) zich buigt over de vraag of de sportkantines per 1 juli wel weer open mogen, dat geeft perspectief.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TC van Horne  

** Protocol verantwoord sporten Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

•        voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

•        officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;

•        blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

•        blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

•        blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

•        blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

•        blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

•        ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

•        hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;

•        houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;

•        hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

•        was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

•        douche thuis en niet op de sportlocatie; 

• vermijd het aanraken van je gezicht;

•        schud geen handen;

•        kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.  

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 22827179

Address

Bregterweg 4
6006 PD Weert