Reglementen

Baanreglement
 
1 De leden zijn verplicht zich te houden aan dit baanreglement en aan de aanwijzingen van Technische Commissie, Parkcommissie en bestuursleden.
 
2 Speeltijden: Men kan 's morgens de baan gebruiken vanaf 8.30 uur.Voor gravelbanen geldt dit alleen als er geen vorst meer in de grond zit! Juniorleden mogen tot 20.00 uur van de banen gebruik maken, seniorleden tot 22.30 uur (tenzij de TC anders beslist).
 
3 Speelduur: enkelspel (2 of 3 personen): 45 minuten, dubbelspel 60 minuten.
 
4 Afhangsysteem: Alle leden zijn in het bezit van een ledenpas. Iemand die van de banen gebruik maakt moet altijd afhangen met zijn/haar ledenpas. Een baan kan pas gereserveerd worden als twee (bij enkelspel) of 4 (bij dubbelspel) spelers aanwezig zijn en afgehangen.
 
5 Het afhangbord geeft de begin- en eindtijd aan van de reservering. Als de speeltijd voorbij is en er staat een volgende reservering in het afhangsysteem voor dezelfde baan, dan dient men de baan te verlaten, na de baan geveegd te hebben (bij een gravelbaan). Als het regent of als de automatische sproei-installatie in werking treedt, geeft dit géén recht op een langere speeltijd.
 
6 Baanonderhoud gravelbanen: na het spelen moeten de banen geveegd worden met de sleepnetten. Bij droog weer dienen de banen vóór het spelen gesproeid worden met de handsproeier (niet direct op de baan richten).
 
7 Introducees: zie het introductiereglement
 
Introductiereglement
 
1 Iemand die geen lid is, mag (maximaal vijf keer per jaar) worden geïntroduceerd door een lid. Dit lid blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn introducee en de naleving van het introductie- en het baanreglement. Bij het niet naleven van deze regels geldt een straf van € 15 voor het verantwoordelijke lid.
 
2 Introductie kan niet plaatsvinden tijdens verenigingsactiviteiten, tenzij dit nadrukkelijk is aangegeven. En dan is introductie gratis, zoals bijvoorbeeld op tos-zondagen of bij sommige gezelligheidstoernooien.
 
3 In de competitieperiode (1 april tot 15 juni) mag iemand (alleen op werkdagen)geïntroduceerd worden tot 18.00 uur, na 15 juni ook 's avonds en in de weekends. Introductiepasjes kosten € 3,50. Ze zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden (adressen en telefoonnummers zie de Matchpoint).Een introductiepasje blijft de gehele dag geldig.
 
4 Het introductiepasje moet op het afhangbord worden opgehangen, net zoals geldt voor het KNLTB-pasje van leden.
 
5 Wanneer iemand die geïntroduceerd is later in dat jaar lid wordt van TC van Horne, kan de penningmeester onder bepaalde voorwaarden beslissen om de introductiepasjes in mindering te brengen op de contributiekosten.
 
6 Jeugdleden mogen een jeugdlid van een andere vereniging uit Weert introduceren,zonder dat hiervoor betaald moet worden. Deze introducee moet dan wel zijn KNLTB-pasje gebruiken voor het afhangen, en zich houden aan dit introductie- en het baanreglement.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 22827179

Adres

Bregterweg 4
6006 PD Weert

KVK-nummer

40176154